Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość" – Białystok 2018

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu. Laureatów konkursu (osoby nagrodzone i wyróżnione) zapraszamy na podsumowanie, wręczenie nagród i otwarcie wystawy w czwartek, 26 kwietnia.

Pobierz komunikat

 


Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku zaprasza dzieci z przedszkoli i uczniów wszystkich typów szkół oraz podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość" – Białystok 2018. Termin składania prac 9 kwietnia 2018 roku.

Pobierz regulamin

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku