Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku

Nasze Towarzystwo działa od 2001 roku, zrzesza pracowników MDK, nauczycieli-instruktorów, uczestników zajęć i ich rodziców. Stowarzyszenie czynnie włącza się w organizację wielu przedsięwzięć promujących szeroko pojętą twórczość dzieci i młodzieży.
Do ostatnich zadań zaliczają się:

- "Historia w ulicach zaklęta"- zadanie dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, I-XII 2024;
- "Historia w ulicach zaklęta"- zadanie dofinansowane ze środków Miasta Białystok, I- XII 2023;
- XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "O Srebrne Pióro MDK" im. Wiesława Szymańskiego, II-X 2022;
- XX Jubileuszowa Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży - zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, V-VI 2021;
- XIX Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży - zadanie dofinansowane ze środków Miasta Białystok - V 2019;
- XVIII Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży - zadanie dofinansowane ze środków Miasta Białystok, III- VI 2017 r.;
- trzy edycje Ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-literackiego "(Pod)różne historie"- IX 2017 , IX 2018, IX 2019;
- "Białostocka Iberiada" (koncert muzyki dawnej Półwyspu Iberyjskiego)-zadanie dofinansowane ze środków Miasta Białystok- II-V 2018;
- XVIII Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży - zadanie dofinansowane ze środków Miasta Białystok - III-VI 2017,
- II Ogólnopolskie Seminarium Poetyckie "Obecność" w roku Henryka Sienkiewicza - zadanie dofinansowane ze środków Miasta Białystok -V-IX 2016;
- Podlaskie prezentacje poetyckie (wydanie trzech tomików wierszy młodych debiutantek z Podlasia) - zadanie dofinansowane ze środków Miasta Białystok - II-XII 2015;
- "Rodzinne spotkania z decoupage" (warsztaty plastyczne dla matek i córek) - zadanie dofinansowane ze środków Miasta Białystok - III-XI 2013;
- Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży "Białystok - Miasto Młodych" (koncerty, warsztaty artystyczne, wernisaże, spotkania autorskie) - zadanie dofinansowane ze środków Miasta Białystok;
- "Zróbmy coś razem"- zadanie sfinansowane ze środków Miasta Białegostoku - I-XI 2012.
 
 

Z dniem 13 lutego 2012 roku zmieniona została nazwa towarzystwa z Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na rzecz Dzieci i Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku na Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku.

Statut Towarzystwa

Deklaracja członkowska

Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku otrzymało grant na realizację projektu „Historia w ulicach zaklęta”. Wniosek został złożony w trybie konkursowym do Komisji Grantowej im. Jana Jagielskiego, działającej w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Głównym celem zgłoszonego projektu jest zainteresowanie mieszkańców Białegostoku i Podlasia materialnymi dowodami bytności Żydów na terenie obecnego województwa podlaskiego. W ramach jego realizacji zamierzamy zwrócić uwagę na piękno architektury, zarówno budynków świeckich, jaki i sakralnych pozostałych po naszych żydowskich sąsiadach. Pragniemy podtrzymać zainteresowanie młodszych i starszych miłośników fotografowania tematem żydowskiej historii na terenie Podlasia, upowszechnić wiedzę o życiu, historii i religii Żydów po to, by przełamywać wzajemne uprzedzenia i bariery.

W ramach projektu "Historia w ulicach zaklęta" zostaną zorganizowane następujące wydarzenia:

1. Konkurs fotograficzny o zasięgu wojewódzkim "Piękno i różnorodność architektury - spuścizny żydowskiej na terenie województwa podlaskiego". Zadaniem uczestników konkursu będzie artystyczne utrwalenie, w formie zdjęcia lub cyklu zdjęć, śladów bytności Żydów na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego (uliczki, zabytkowe kamienice, domy, obiekty sakralne, ogrody, detale architektoniczne, wnętrza, fragmenty wystroju wnętrz). Uczestnicy konkursu będą również mieli obowiązek opatrzenia zdjęć krótką notką historyczną o sfotografowanym obiekcie.

2. Plenerowa wystawa pokonkursowa (wielkoformatowe plansze z najlepszymi pracami, z krótkim opisem, wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne) - w sąsiedztwie pomnika Bohaterów Getta przy ul. Żabiej.

3. Wycieczka z przewodnikiem - śladami dziedzictwa żydowskiego w Białymstoku (budynki, ulice, detale architektoniczne).

4. Cykl spotkań edukacyjnych na temat kultury i religii żydowskiej. Podczas spotkań dzieci będą poznawały, w formie zabawy, główne święta żydowskie.

Imprezy organizowane w ramach projektu skierowane będą do szerokiego grona odbiorców miasta Białegostoku oraz województwa podlaskiego. Udział w nich jest bezpłatny.

Bliższe informacje wkrótce.

 

Sprawozdania z lat 2013-2022

SPRAWOZDANIE ZA 2013r.:

Sprawozdanie SOF-5

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2014 rok

sprawozdanie finansowe:

sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2015 rok

sprawozdanie finansowe:

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2016 rok

sprawozdanie finansowe:

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2017 rok

sprawozdanie finansowe:

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2018 rok

sprawozdanie finansowe:

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2019 rok

sprawozdanie finansowe:

Sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa za 2020 rok

sprawozdanie finansowe:


Sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa za 2022 rok

NIP: 966 16 10 705
REGON: 052119640
KRS: 0000096589

PKO BP SA

Nr konta: 29 1020 1332 0000 1502 0026 7245

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Towarzystwo Działań Twórczych „Talent”

15 -201 Białystok, ul. Warszawska 79A

Organizacja Pożytku Publicznego

Towarzystwo Działań Twórczych „Talent" w Białymstoku

Organizacja Pożytku Publicznego

      Celem naszym jest:

  • wspieranie dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swoje zdolności, pasje i zainteresowania kształcenie świadomych i aktywnych odbiorców kultury i sztuki

 Jak przekazać 1,5% podatku na działalność Towarzystwa?

Czytaj więcej...

facebooklogo pntablicalogo bip

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Deklaracja dostępności.