Procedury bezpieczeństwa MDK


Zapraszamy do zapoznania się z  procedurami obowiązującymi w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku dot. przyprowadzania, odbioru dziecka z zajęć oraz postępowania w przypadku spóźnienia się rodzica/opiekuna prawnego.

pobierz procedury

pobierz oświadczenia

pobierz zwolnienie uczestnika zajęć

Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnionymi procedurami obowiązującymi w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku podczas trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

pobierz procedury bezpieczeństwa MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku