O pracowni

Grupa początkująca:

  • nauka podstaw  gry na pianinie
  • nauka notacji muzycznej w sposób umożliwiający samodzielne odczytywanie zapisu nutowego
  • rozwijanie uzdolnień muzycznych uczestnika w sposób dostosowany do wieku i predyspozycji
  • zainteresowanie uczestnika zajęć muzyką

Grupa zaawansowana:

  • rozbudzanie zamiłowania do muzyki
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna
  • rozwijanie umiejętności gry na instrumencie poprzez techniczne i interpretacyjne ćwiczenia
  • przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich utworów
  • przygotowanie uczestnika do publicznych występów

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku