O pracowni

Zajęcia w pracowni fletów prostych adresowane są głównie do uczniów szkół podstawowych. Zajęcia te traktujemy jako pierwszy, ale znaczący element edukacji muzycznej. Pracownia dysponuje niezbędną ilością instrumentów, które są nieodpłatnie wypożyczane uczestnikom zajęć. Dzięki temu każdy może uczestniczyć w przygodzie z muzyką. Uczestnicy zajęć poznają tajniki gry na flecie prostym sopranowym, uczą się techniki zadęcia, prawidłowego wydobycia dźwięku, techniki palcowania. Po zdobyciu podstawowych umiejętności mają możliwość nauki gry na fletach prostych: sopranino, altowym i tenorowym. Nieodzownym elementem zajęć jest nauka czytania nut i innych elementów zapisu nutowego. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, a uczestnicy dobierani są w oparciuo dotychczasowe umiejętności gry na flecie. Zajęcia umożliwiają naukę gry z każdym uczestnikiem indywidualnie, stwarzając jednocześnie możliwość zespołowej realizacji materiału nutowego. Materiał nutowy, na bazie którego realizujemy nauczanie, obejmuje utwory muzyki dawnej, muzyki popularnej i rozrywkowej.

Celem zajęć jest nie tylko nabycie umiejętności gry na tym instrumencie, ale przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na:

  • piękno muzyki,
  • wyzwolenie inwencji twórczej,
  • czerpanie radości z osiągniętego celu,
  • rozwijanie muzykalności, poczucia rytmu i słuchu.

Nasze zajęcia pomagają rozwijać pasje, zdolności oraz kształtują osobowość dziecka, rozwijają umiejętności muzykowania w zespole, rozbudzają twórcze postawy oraz wpływają na wrażliwość uczestników zajęć, kształtując ich jako świadomych odbiorców sztuki. Ważny jest też aspekt wychowawczy zajęć – młodzi muzycy kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności oraz umiejętność współdziałania w grupie. Zajęcia dają satysfakcję twórczo i ciekawie spędzanego czasu oraz podejmowania wysiłku dla sprawienia przyjemności słuchaczom oraz podniesienia rangi własnej placówki w działalności kulturalnej.

Nasze zajęcia wychowują człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Już dziś rozpocznij swoją przygodę z fletem prostym!

Zapraszamy!!

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku