Konkurs plastyczny i konkurs fotograficzny w ramach XXXV Memoriału imienia Ludwika Zamenhofa 2016 pt.: „Mat jak malowany!"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów.

Osoby nagrodzone i wyróżnione zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego i fotograficznego w ramach XXXV Memoriału im. Ludwika Zamenhofa w szachy 2016 pt.: „Mat jak malowany”, które odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

Pobierz komunikat

 

 


Szanowni Państwo,

 

w związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się konkurs, zdecydowaliśmy o rozszerzeniu jego formuły - do udziału zapraszamy dzieci i młodzież nie tylko z Białegostoku, ale także województwa podlaskiego.

W związku z powyższym zmianie ulega regulamin w punktach odnoszących się do zasięgu konkursu - aktualny w załączeniu.

Pobierz regulamin

 


 Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów Miasta Białystok, a także podopiecznych świetlic środowiskowych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży z Białegostoku. Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 5 grudnia 2016 roku, szczegóły w regulaminie.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku