Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2020 – scena młodzieżowa

Uwaga wydarzenie zostało odwołane.

 


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tegorocznym harmonogramem występów zespołów.

Pobierz harmonogram

 


Zgodnie z wieloletnią tradycją Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych naszego województwa do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2020 – scena młodzieżowa.

Celem imprezy jest promocja dorobku artystycznego teatrów szkolnych, stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli, a także wyzwalanie inicjatyw i twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru oraz form artystycznego wyrazu.

Pobierz regulamin

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku