Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej - scena dziecięca 2017

Pobierz komunikat

 


 

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym harmonogramem występów.

Pobierz harmonogram

 


Uwaga

Organizatorzy Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2017 – scena dziecięca, informują, że harmonogramy występów mogą ulec zmianie. Jest to spowodowane rezygnacją kilku zgłoszonych zespołów z udziału w konkursie. Obowiązujący harmonogram występów zostanie zamieszczony na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury oraz przesłany na adresy mailowe podane na kartach zgłoszeń w poniedziałek 24.04.2017r.

 


Serdecznie zapraszamy dziecięce grupy teatralne zgłoszone do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok' 2017 do prezentacji w dniach 26-27 kwietnia 2017, które odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Jednocześnie przypominamy, że uroczyste podsumowanie odbędzie się 29 kwietnia o godz. 10:15 w Białostockim Teatrze Lalek ul. Kalinowskiego 1.

Pobierz harmonogram


Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zapraszają dziecięce grupy teatralne do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej - scena dziecięca 2017. Eliminacje rejonowe odbędą się w dniach 26-27 kwietnia 2017 roku. W przypadku dużej ilości zgłoszeń eliminacje odbędą się również 28 kwietnia 2017 roku.

Karty zgłoszeń należy nadsyłać do 31 marca 2017 roku.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Pobierz regulamin

Pobierz kartę zgłoszenia

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku