Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

„eMdek uczy pogody” - widowisko artystyczne

z okazji 35-lecia Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

 

scenariusz – Beata Miastkowska

na kanwie tekstu dramaturgicznego „Jubileusz” Janusza Taranienki

reżyseria – Beata Miastkowska

współpraca reżyserska: Ewa Gajewska-Jasińska, Jolanta Rynkowska

oprawa muzyczna – Michał Wadowski, Anna Przydworska

słowa piosenki finałowej – Zdzisława Paulińska

WYSTĘPUJĄ:

Duszek I – Justyna Adamowicz

Duszek II – Zuzanna Butkiewicz

Woźna Lodzia – Zdzisława Paulińska

Konserwator Henio – Wiesław Mikš

Kierowniczka – Jolanta Rynkowska

Mamuśka – Edyta Andruszewicz

Muzyczka – Elżbieta Kaźmierczyk

Reżyser Modest – Jacek Forfa

Artysta Plastyk Gracjan – Marek Charuba

Pani dyrektor – Iwona Szcześniak

Sekretarka – Magdalena Szeląg

Pani z kontroli – Beata Miastkowska

oraz:

grupy taneczne „Heca Kids” oraz „Heca” – instruktor Elżbieta Ożlańska

grupy rytmiczno-taneczne „Lollipop” oraz „Dance Girls” – instruktor Aneta Sokólska

Zespół Taneczny „Łowzar” – instruktor Achmed Tashaev

Chór MDK – instruktor Barbara Kornacka

Zespół Fletów Prostych – instruktor Magdalena Nowicka

Teatr „Szóstka” – instruktor Ewa Gajewska-Jasińska

Teatr „Namiastka” – instruktor Beata Miastkowska

Teatr „Nieznany” – instruktor Jolanta Rynkowska

Młodzieżowy Klub Piosenki – instruktor Wiesław Mikš

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku jest placówką wychowania pozaszkolnego. Realizuje program dydaktyczno - wychowawczy zgodnie ze statutem, planem pracy opracowanym przez Radę Pedagogiczną, z sugestiami Rady Rodziców i Rady Młodzieży oraz stosownie do potrzeb społeczności lokalnej. Od momentu powołania placówki w roku 1983 jej główną siedzibą jest budynek mieszczący się przy ul. Warszawskiej 79 a.

mdk drektor

Mocną stroną naszej pracy jest wzajemne przenikanie się i uzupełnianie działalności artystycznej, edukacyjnej, politechnicznej i sportowej, co daje możliwość pełnego rozwoju osobowości młodego człowieka.

Szeroka formuła programowa oraz otwarcie na zmieniającą się rzeczywistość sprawiają, że Młodzieżowy Dom Kultury jest pozytywnie postrzegany przez społeczność naszego miasta. Dzięki doświadczonej kadrze pedagogicznej i bardzo dobrej współpracy z rodzicami, szkołami i instytucjami, MDK jest miejscem wielu interesujących wydarzeń i przedsięwzięć wskazujących na wysoki poziom proponowanych zajęć. Niech zaświadczą o tym liczby: z oferty programowej placówki korzysta rocznie około 1200 stałych uczestników działających w 90 zespołach.

Ponadto MDK jest organizatorem wielu imprez cyklicznych o zasięgu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Koordynuje i przeprowadza konkursy, stwarza optymalne warunki do prezentacji dorobku dzieci i młodzieży. Każdego roku zespoły działające w naszej placówce zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia; w tym również rangi międzynarodowej. Osiągnięcia uczestników oraz stale rosnąca ich liczba potwierdzają słuszność kierunków działań placówki.

Zapraszamy więc do skorzystania z naszej oferty. Każdy młody człowiek, który  pragnie uzupełnić i poszerzyć wiedzę z różnych dziedzin a także miło i przyjemnie spędzić czas w gronie przyjaciół, znajdzie tutaj miejsce dla siebie.

Iwona Szcześniak

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

w Białymstoku

Misja Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

 

MDK w Białymstoku jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci i młodzieży, a także nauczycieli. Zasadniczym celem, który pragniemy realizować, jest budowanie systemu wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień młodych ludzi, z pełnym przekonaniem, że każdy ma prawo do doskonalenia i samorealizacji.

 

Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy i wymiany międzynarodowej, której głównym przesłaniem jest wychowywanie w otwartości na dobro i kulturę świata oraz na drugiego człowieka.

 

Strategia, jaką przyjęliśmy przy realizacji powyższych celów, to ścisła i systematyczna współpraca z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz z władzami samorządowym, a także tworzenie nowoczesnych pracowni na miarę oczekiwań uczestników zajęć i ich rodziców.

 

Naszą siłą są nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, wspaniałych umiejętnościach pedagogicznych oraz dużej sprawności organizacyjnej. Jesteśmy zespołem twórczym, otwartym na zmiany i potrzeby innych.

 

Za naszą misję uznajemy:

  • wspieranie i promocję uzdolnień intelektualnych, artystycznych oraz sportowych dzieci i młodzieży,
  • organizację ciekawych i wartościowych zajęć pozalekcyjnych,
  • rozszerzanie oferty programowej i kierowanie jej także do młodzieży trudnej wychowawczo i często defaworyzowanej w szkole oraz w rodzinie,
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości, poszanowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju oraz innych kultur a także edukację proeuropejską.

 

Uczymy tolerancji, wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania.

Cechuje nas otwartość na wszelkie inicjatywy artystyczne i samorządowe uczniów białostockich szkół.

Jesteśmy dumni z osiągnięć uczestników naszych zajęć!

facebooklogo pntablica

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Deklaracja dostępności.