O nas

Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku pod kierunkiem Barbary Kornackiej rozpoczął działalność na  przełomie 1998 i 1999 r. Początkowo występował jako chór żeński, równolegle powstała też grupa dziecięca. Pod koniec 2006 roku wyodrębnił się również kilkuosobowy młodzieżowy zespół o składzie mieszanym, będący integralną częścią chóru. Wkrótce przyjął on nazwę Zespół Wokalny „Esperimento”. Grupa ta skupia się głównie na wykonawstwie muzyki dawnej. Od tego czasu, w zależności od okoliczności i  składu głosowego, chór koncertuje w różnych konfiguracjach, jako dziewczęcy, mieszany, dziecięcy, kameralny czy zespół wokalny. W chórze śpiewają amatorzy - uczniowie szkół podstawowych, średnich i wyższych. Od 2009 roku chórowi akompaniuje Anna Maria Przydworska.

Repertuar chóru jest zróżnicowany, poczynając od muzyki średniowiecznej i renesansowej, a kończąc na muzyce współczesnych kompozytorów. Obejmuje utwory sakralne i świeckie, ludowe, muzykę filmową i musicalową, aranżacje muzyki rozrywkowej, pieśni dziecięce oraz kanony. W sumie repertuar zawiera niemal 400 pozycji. Są to kompozycje przede wszystkim w języku polskim, ale także łacińskim, angielskim, włoskim, francuskim, niemieckim, dawnych językach Półwyspu Iberyjskiego, ukraińskim, rosyjskim, staro-cerkiewno-słowiańskim. Zdarzyły się również utwory w języku bułgarskim, macedońskim, litewskim, japońskim, hebrajskim, zuluskim oraz suahili.

Przez 25 lat swojej działalności Chór Młodzieżowego Domu Kultury koncertował ponad 500 razy. Występy chóru w dużej mierze koncentrują się wokół uroczystości i imprez organizowanych przez rodzimą placówkę, instytucje oświatowe, naukowe, kulturalne, władze miejskie i województwa oraz liczne stowarzyszenia i parafie. Z udziałem chóru odbywały się również widowiska artystyczne MDK jak m.in.: „Blisko Konopielki” czy „Białostocka Wieża Babel”, „Św. Wojciech w  prozie i poezji” czy  „W pogoni za M…”

Chórzyści brali też udział w międzynarodowych projektach: „Bernardo Bellotto - ambasador kultury” oraz „Na jedwabnym szlaku” (z udziałem chóru „Izumi” z Japonii 2005), „Polihymnia - przez wieki z  muzyką europejską” (polsko-litewski, 2012), „Music brings us together” (polsko-hiszpański, 2016), „Słowiańskie Impresje” (polsko-ukraiński, Odessa 2020), które zwieńczone były koncertami międzynarodowych zespołów.

Młodzi śpiewacy są laureatami wielu konkursów wojewódzkich, a także ogólnopolskich takich jak m.in.: Ogólnopolski Konkurs Chórów A'Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat" czy Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu oraz międzynarodowych takich jak m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki CerkiewnejHajnówka” czy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej "O Złotą Wstęgę Solczy" na Litwie, Międzynarodowy Festiwal „World, Art and Sea” w Bułgarii czy Festival Internazionale delle Arti per Bambini e Giovani „Magia Italiana” we Włoszech.

Występy Chóru i Zespołu Wokalnego Esperimento to także prezentacje programów konkursowych oraz koncerty galowe laureatów i koncerty towarzyszące, organizowane w ramach konkursów, festiwali, warsztatów i projektów. Miały one miejsce na Litwie, w Bułgarii, w Niemczech, we Włoszech, na Białorusi i  na Ukrainie oraz w miastach całej Polski: w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Legnicy, Kaliszu, Radomiu, Poznaniu, Lublinie czy Łodzi.

W ciągu 25 lat swojej działalności artystycznej chór miał okazję wielokrotnie wystąpić w salach koncertowych filharmonii, oper, teatrów, aulach wyższych uczelni i urzędów oraz w przestrzeniach obiektów historycznych, takich jak Kościół Mariacki w Krakowie, Zamek Krzyżacki w Malborku czy Zamek Czartoryskich w Gołuchowie.

Wykonania Chóru Młodzieżowego Domu Kultury i Zespołu Wokalnego Esperimento zostały utrwalone na płytach: „Od Gaude Mater do Bernsteina” (2006), „Esperimento” (2017), „Opowieści z karczmy i dworu-kronika wypadków wszelakich” (2018, z towarzyszeniem Zespołu Instrumentów Dawnych „Ars Nova”). Wybrane utwory zarejestrowano również na płytach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”: „Priiditie Wospoim Ludije” (2014), „Boże wo Imia Twoje” (2016), „Wo Carstwii Twojem” (2020).

Barbara Kornacka jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w  Warszawie (Filia w Białymstoku) oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2021 r. uzyskała tytuł doktora sztuki na  Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Za osiągnięcia w swojej pracy otrzymała również wiele nagród dla dyrygenta oraz nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty, medal Komisji Edukacji Narodowej; dwie nagrody Prezydenta Białegostoku, medal „Diligentie” oraz nagrodę Nauczyciel Mądry Sercem

Anna Maria Przydworska jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (teoria muzyki) i Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (kompozycja). Ukończyła również Podyplomowe Studia Teorii Muzyki oraz Podyplomowe Studia Kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku oraz w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku