O pracowni

„Nauczcie dzieci grać w szachy,

a o ich przyszłość możecie być spokojni.”

Paul Morphy

W roku szkolnym 2021/22 mam przyjemność poprowadzić zajęcia szachowe
w Młodzieżowym  Domu Kultury. Jest to dla mnie nowe wyzwanie, którego chętnie się podejmuję. Jestem absolwentką studiów podyplomowych o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiadam certyfikat do prowadzenia zajęć szachowych
w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej wydany przez Polski Związek Szachowy w Warszawie. Nie bez znaczenia są też sukcesy moich podopiecznych w latach ubiegłych.

W swojej pracy szczególną uwagę zwracam na emocjonalny  rozwój dziecka i jego potrzeby. Znam umiejętności komunikacyjne. Poznałam je na kursie Trening Skutecznego Rodzica i Trening Skutecznego Nauczyciela wg Thomasa Gordona, wiem w jakich sytuacjach
je wykorzystać, aby budować serdeczną atmosferę w grupie.

W pracowni szachowej MDK będę uczyła dzieci teorii gry w szachy i dużą uwagę zwracała na część praktyczną (sparingi podczas zajęć oraz udziały w turniejach).

Za główne cele w mojej pracy stawiam:

  • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań

strategiczno-taktycznych.

  • Ćwiczenie pamięci i uwagi w czasie stosowania charakterystycznych dla szachów elementów gry.
  • Wyzwalanie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy.
  • Kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy
    i porażki.

Weryfikację umiejętności z innymi uczestnikami podczas zawodów oraz uzyskiwanie kategorii szachowych na tychże zawodach.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku